Yhdessä katettu

Yhdessä katettu on järvenpääläinen yhteistyöverkosto, joka kehittää toimintatapoja yhteisöllisyyden ja työelämäosallisuuden lisäämiseksi. Sitä toteutetaan järjestämällä kaikille avoimia yhteisöllisiä ruokailuja, joissa hyödynnetään sopimuskumppaneiden lahjoittamaa ruokaa. Logistiikka ja varastointi toteutetaan vastuullisesti yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa.
Mukana yhteistyössä ovat eri järjestöt ja seurakunnat sekä Järvenpään kaupunki.
Verkostoon haetaan mukaan yhteistyötahoja, jotka haluavat olla mukana toteuttamassa yhteisöllisiä ruokailuja tai lahjoittamalla ruokaa yhteisölliseen toimintaan.
Tavoitteemme ovat:
  • lisätä järvenpääläisten yhteisöllisyyttä ja työelämäosallisuutta yhdessä katetun pöydän avulla
  • järjestää kaikille avoimia yhteisöllisiä ruokailuja, joissa hyödynnetään paikallisten sopimuskumppaneiden lahjoittamaa ruokaa
  • kehittää ja vahvistaa kolmannen- ja julkisen sektorin ammatillista yhteistyötä ja tiedonkulkua järvenpääläisten hyväksi

Köyhyys, yksinäisyys, osattomuuden kokemus ja kokonaisvaltainen avun tarve ovat todellisia monelle tämän päivän yhteiskunnassa. Järvenpääläiset yhteistyöverkoston toimijat haluavat yhdessä edistää kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittämällä yhteisöllistä kansalaistoimintaa ja ruokailuja.

Ravinnon ja ruokaketjun osuus kaiken kulutuksemme ympäristövaikutuksista on merkittävä, jopa 40 %. Kauppojen ja elintarviketuotannon käyttämättä jäävää syömäkelpoista ruokaa hyödyntämällä voidaan vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Yhdessä katettu -verkoston toiminnassa sitä käytetään ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen yhdistämällä ruoan hyötykäyttö yhteisöllisyyttä ja työelämäosallisuutta lisäävään työhön. Kauppojen ja elintarviketeollisuuden lahjoittama ruoka mahdollistaa yhteisöllisten, kaikille avoimien ruokailujen järjestämisen sekä mielekkäitä työtehtäviä mm. ruoan kuljetuksen, varastoinnin, tiedotuksen ja ruokailujen järjestämisen parissa. Yhdessä katettu –verkostolla on ruokaterminaali, johon varastoidaan keskitetysti lahjoitusruokaa. Verkoston toimijat valmistavat ruoasta aterioita, joita tarjoillaan yhteisöllisissä ruokailuissa. Ruokailut mahdollistavat hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntymisen.

Yhdessä katettu –toiminta on kolmannen sektorin järjestöjen, seurakuntien ja Järvenpään kaupungin ja paikallisten yritysten yhteistyötä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdessä katettu –toiminnan taustalla on järvenpääläisten eri toimijoiden halu edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, lisätä yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa työelämäosallisuutta yhteistyössä toinen toistensa kanssa. Yhteistyöverkostossa halutaan edistää eri toimijoiden yhteistyötä, keskinäistä tietoisuutta sekä monialaisten palvelujen hyödyntämistä koordinoidusti.

Yhdessä olemme enemmän!
Arvojamme ovat:
  • Yhteisöllisyys ja osallisuus kuuluvat kaikille
  • Riskejä välttäen, safkaa säästäen ja ympäristöä ajatellen
  • Anna ruoalle arvo