Yhdessä katettu

Yhdessä katettu on järvenpääläinen sosiaalinen innovaatio. Se on usean eri toimijan yhteistyöverkosto, joka kehittää toimintatapoja yhteisöllisyyden ja työelämäosallisuuden lisäämiseksi. Verkostossa varastoidaan keskitetysti paikallisten sopimuskumppaneiden lahjoittamaa ruokaa. Sitä hyödynnetään kaikille avoimien yhteisöllisten ruokailujen järjestämisessä.
Logistiikka ja varastointi toteutetaan vastuullisesti yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa.
Mukana yhteistyössä on eri järjestöjä, seurakuntia sekä Järvenpään kaupunki ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote.
Laajentuvaan verkostoon haetaan mukaan yhteistyötahoja, jotka haluavat olla mukana toteuttamassa yhteisöllisiä ruokailuja tai lahjoittamalla ruokaa yhteisölliseen toimintaan.
Tavoitteemme ovat:
  • lisätä järvenpääläisten yhteisöllisyyttä ja työelämäosallisuutta yhdessä katetun pöydän avulla
  • järjestää kaikille avoimia yhteisöllisiä ruokailuja
  • kehittää ja vahvistaa kolmannen- ja julkisen sektorin ammatillista yhteistyötä ja tiedonkulkua järvenpääläisten hyväksi

Köyhyys, yksinäisyys, osattomuuden kokemus ja kokonaisvaltainen avun tarve ovat todellisia monelle tämän päivän yhteiskunnassa. Järvenpääläiset yhteistyöverkoston toimijat haluavat yhdessä edistää kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittämällä yhteisöllistä kansalaistoimintaa ja ruokailuja.

Ravinnon ja ruokaketjun osuus kaiken kulutuksemme ympäristövaikutuksista on merkittävä, jopa 40 %. Kauppojen ja elintarviketuotannon käyttämättä jäävää syömäkelpoista ruokaa hyödyntämällä voidaan vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Yhdessä katettu -verkoston toiminnassa sitä käytetään ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen yhdistämällä ruoan hyötykäyttö yhteisöllisyyttä ja työelämäosallisuutta lisäävään työhön. Kauppojen ja elintarviketeollisuuden lahjoittama ruoka mahdollistaa yhteisöllisten, kaikille avoimien ruokailujen järjestämisen sekä mielekkäitä työtehtäviä mm. ruoan kuljetuksen, varastoinnin, tiedotuksen ja ruokailujen järjestämisen parissa. Yhdessä katettu –verkostolla on ruokaterminaali, johon varastoidaan keskitetysti lahjoitusruokaa. Verkoston toimijat valmistavat ruoasta aterioita, joita tarjoillaan yhteisöllisissä ruokailuissa. Ruokailut mahdollistavat hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntymisen.

Yhdessä katettu –toiminta on kolmannen sektorin järjestöjen, seurakuntien ja Järvenpään kaupungin, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja paikallisten yritysten yhteistyötä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminnan taustalla on järvenpääläisten eri toimijoiden halu tehdä tiivistä yhteistyötä ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyöverkosto edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja toimii aktiivisena, eri sektorit yhdistävänä voimana.

Yhdessä olemme enemmän!

Arvojamme ovat:
  • Yhteisöllisyys ja osallisuus kuuluvat kaikille
  • Riskejä välttäen, safkaa säästäen ja ympäristöä ajatellen
  • Anna ruoalle arvo