Hankkeet

Yhteistyöverkoston kehittämishankkeet

Järvenpääläinen Yhdessä katettu -yhteistyöverkosto edistää ihmisten hyvinvointia sosiaalisella innovaatiolla, mahdollistamalla yhteisöllistä toimintaa ja sosiaalista osallisuutta lahjoitettuja elintarvikkeita hyödyntäen. Verkoston toimintaa on kehitetty ja sen mahdollistamaa ihmisten sosiaalista osallisuutta on edistetty kahdessa ESR-hankkeessa vuosina 2018-2022.

Yhdessä katettu 2020-2022

Verkoston toiminnan kehittämiseen, juurruttamiseen ja laajentumiseen myönnettiin Euroopan sosiaalirahaston hankerahoitus vuosille 2020-2022. ViaDia Keski-Uusimaa ry:n hallinnoima hanke oli työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Hanke oli jatkoa aiemmalle Yhdessä katettu -hankkeelle(2018-2020) ja se toteutettiin 1.5.2020-15.3.2022. Hankkeessa tavoitteena oli 1) lisätä työttömien osallisuuden ja työelämään etenemisen mahdollisuuksia Yhdessä katettu -verkoston toiminnassa, 2) vahvistaa eri toimijoiden aktiiviseen verkostoyhteistyöhön perustuvaa paikallista toimintaa ja 3) juurruttaa Yhdessä katettu -toimintamalli kiinteäksi osaksi Keski-Uudellamaalla tehtävää laaja-alaista työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta lisäävää työtä.

Yhdessä katettu

Yhdessä katettu -hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana 1.2.2018-30.4.2020. Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä hanke oli Yhdessä katettu -verkoston yhteistyöhanke, jota hallinnoi ViaDia Keski-Uusimaa ry (ent. Järvenpää ry)

Hankkeessa toteutettiin työelämäosallisuutta mahdollistavaa toimintaa, mielekkäitä työtehtäviä ja kokemuksia työelämästä työtä tai koulutusta vailla oleville aikuisille ja edistettiin eri toimijoiden yhteistyötä paikallisesti.

Hankkeet Yhdessä katettu ja Yhdessä katettu 2020-2022 rahoitettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeet olivat toimintalinjalta 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ja erityistavoitteena 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Vipuvoimaa EU:lta!