Hanke

Yhdessä katettu 2020-2022

Järvenpääläinen Yhdessä katettu -yhteistyöverkosto edistää ihmisten hyvinvointia sosiaalisella innovaatiolla, mahdollistamalla yhteisöllistä toimintaa ja sosiaalista osallisuutta lahjoitettuja elintarvikkeita hyödyntäen.

Verkoston toiminnan kehittämiseen, juurruttamiseen ja laajentumiseen on myönnetty Euroopan sosiaalirahaston hankerahoitus vuosille 2020-2022. ViaDia Keski-Uusimaa ry:n hallinnoima hanke on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Sen tavoitteena on 1) lisätä työttömien osallisuuden ja työelämään etenemisen mahdollisuuksia Yhdessä katettu -verkoston toiminnassa, 2) vahvistaa eri toimijoiden aktiiviseen verkostoyhteistyöhön perustuvaa paikallista toimintaa ja 3) juurruttaa Yhdessä katettu -toimintamalli kiinteäksi osaksi Keski-Uudellamaalla tehtävää laaja-alaista työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta lisäävää työtä.

Hanke rahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen toimintalinja on 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Sen erityistavoite on 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hanke alkoi 1.5.2020. Vipuvoimaa EU:lta!

Yhdessä katettu

Yhdessä katettu -hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana 1.2.2018-30.4.2020. Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä hanke oli Yhdessä katettu -verkoston yhteistyöhanke. Hanketta hallinnoi ViaDia Keski-Uusimaa ry (ent. Järvenpää ry)

Hankkeessa toteutettiin työelämäosallisuutta mahdollistavaa toimintaa, mielekkäitä työtehtäviä ja kokemuksia työelämästä työtä tai koulutusta vailla oleville aikuisille.