Hanke

ViaDia Järvenpää ry on saanut Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen Yhdessä katettu -verkoston toiminnan kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaalista osallisuutta, edistää työelämävalmiuksia sekä lisätä järvenpääläisten yhteisöllisyyttä. Työ- ja toimintakyvyn parantuminen hankkeessa mahdollistuu mielekkäällä ja merkityksellisellä työllä, kannustavassa ja turvallisessa työympäristössä. Hanke rahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke alkoi 1.2.2018. Vipuvoimaa EU:lta!